aboutus
QC Hồ sơ
Các công cụ phát hiện chính xác mới nhất.


Thanh tra viên có trình độ và được đào tạo bài bản.


Phản hồi kịp thời cho Bộ Sản xuất.


Tỷ lệ năng suất cao và giao hàng kịp thời.

Chiến lược Chất lượng

Chính sách chất lượng

Chất lượng là trên cùng, Làm cho hoàn hảo hơn,

Khách hàng hài lòng, Tiếp tục cải tiến.

Mục Tiêu Chất Lượng

Sự hài lòng của khách hàng ≥95

Tỷ lệ vượt qua sản phẩm ≥98%

Giao hàng đúng thời hạn ≥95%

Khách hàng than phiền khoảng 5 lần mỗi tháng

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc