FORWA PRECISE PLASTIC MOULD CO.,LTD.
Công ty
Sản phẩm
Khuôn phun nhựa
Phụ tùng khuôn phun
Khuôn phun ô tô
Phun khuôn y tế
Bộ phận sợi quang
Khuôn nhựa đúc
Khuôn phun Double
Chèn khuôn ép
Đúc khuôn đúc
Khuôn mẫu khuôn nhựa
Khuôn điện tử
Khuôn kết nối
Phụ kiện Injection Molding
Phụ tùng nhựa Custom
Khuôn mẫu Khuôn Nhựa
Phụ tùng OEM ODM